Slovenské saxofónové kvarteto sa predstavilo vo Forlí


Published 25.10.2023


Italy

Slovenský inštitút v Ríme a Honorárny konzulát Slovenskej republiky pre región Emília – Romagna so sídlom vo Forlí usporiadali slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky, 30. výročia bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou a Talianskou republikou a 1160. výročia príchodu sv. Cyrila Metoda na územie Veľkej Moravy.

Slávnostný večer, ktorý sa konal v koncertnej sále Klubu Aurora vo Forlí 20. októbra 2023 otvorili príhovormi riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme Peter Feranec, Honorárny konzul SR so sídlom vo Forlí Alvaro Ravaglioli a primátor mesta Forlí Gian Luca Zattini, v ktorých vyzdvihli dôležité medzníky v novodobej histórii SR s dlhoročnými pozitívnymi vzťah medzi SR a regiónom a univerzitným mestom Forlí.

 

Za účasti pozvaného publika z celého regiónu sa prítomným predstavilo slovenské saxofónové kvarteto Pressburg Saxophone Quartet. Štyria interpreti Ladislav Fančovič, Andrei Simanchuk, Silvia Macejová a Ján Gašpárek ponúkli vyše hodinový hudobný zážitok, ktorý našiel odozvu u znalcov hudby i laického diváka. V programe odzneli klasické skladby W. A. Mozarta, D. Scarlattiho, či F. Jeanjeana – M. Jeanjeana a Ch. Chaplina v úprave L. Fančoviča pre štyri saxofóny. Mimoriadne uznanie získali aj úpravy skladieb slovenských autorov P. Zagara a I. Zeljenku.

Source: Ministry of Foreign Affairs and European Affairs of the Slovak Republic, www.mzv.sk/en