Veľvyslanec T. Felix odovzdal poverovacie listiny prezidentovi Togskej republiky


Published 25.10.2023


Aktivity veľvyslancov


Poverovacie listiny


Bilaterálne vzťahy


Togo

Veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Abuji Tomáš Felix odovzdal 20. októbra 2023 v Lomé poverovacie listiny do rúk prezidenta Togskej republiky Faure Gnassingbého. 

Prezident Toga Faure Gnassingbé vyzdvihol vzájomné priateľské vzťahy a vyjadril presvedčenie, že sa podarí ich posilniť ekonomicky. Obe strany posúdia vhodné možnosti na rozvoj.

Source: Ministry of Foreign Affairs and European Affairs of the Slovak Republic, www.mzv.sk/en