Exportné fórum 2023


Published 25.10.2023


Ekonomické správy


Ministerstvo pre podnikateľov


Exportné fórum

Tretí ročník Exportného fóra sa uskutočnil v Košiciach, 17. októbra 2023 v priestoroch košického Kulturparku.

Podujatie Exportné fórum otvorilo priestor pre stretnutie slovenských odborníkov a osobností z oblasti obchodu, ekonomiky, vedy a spoločenského života, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti a životné príbehy. Fórum ponúklo účastníkom tiež jedinečnú príležitosť stretnúť sa s ekonomickými diplomatmi zo slovenských veľvyslanectiev v 65 krajinách sveta a osobne prediskutovať možnosti spolupráce zúčastnenými slovenskými spoločnosťami na zahraničných trhoch počas G2B stretnutí, ktorých sa uskutočnilo takmer 800.

Počas podujatia v jednotlivých paneloch vystúpilo spolu 22 rečníkov s inšpiratívnymi prezentáciami, odbornými prednáškami, v diskusii či v rámci panelových vystúpení. Témy boli zamerané na zahraničný obchod, priemysel a služby, s dôrazom na aktuálne témy ako budúcnosť slovenského priemyslu, zelená transformácia, využitie inovácií na zlepšenie života ľudí (digitalizácia, umelá inteligencia, budovanie technologických startupov) a ženy v podnikaní. Na Mini EXPO sa odprezentovalo Podnikateľské centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (Regionálne centrum Košice), EXIMBANKA SR, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Košická regionálna komora SOPK, Prešovská regionálna komora SOPK, SLOVAKIA TRAVEL, SAPIE – Slovak Alliance for Innovation Economy, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Košický klaster nového priemyslu (CNIC), Košice IT Valley a OZ Vyrobené na Slovensku, ktorí počas celého podujatia prezentovali proexportné služby, ktoré ponúkajú spoločnostiam.

Minister Miroslav Wlachovský ocenil slovenských exportérov. Zlatú plaketu získali spoločnosti SensoneoANTIK Telecom, s.r.o. WAY INDUSTRIES, a.s. za ich prínos pri presadzovaní ekonomických záujmov Slovenska a šírenie jeho dobrého mena v zahraničí.

Ďakujeme všetkým účastníkom Exportného fóra, ktorých bolo viac ako 350 a tiež našim partnerom EXIMBANKA SR a Košická regionálna komora SOPK, podporovateľom, odborným garantom, vystupujúcim, vystavovateľom, dodávateľom, všetkým ktorí nám pomohli zorganizovať tretí ročník Exportného fóra 2023.

Tešíme sa na Vás na ďalšom ročníku!

Source: Ministry of Foreign Affairs and European Affairs of the Slovak Republic, www.mzv.sk/en